UTAZÁS WITTENBERGBE (Általános iskolai vetélkedő) II. forduló
A verseny indul: 2017. május 26. (péntek) 14:00-tól, 15:00-ig.

Történelmi utazásra hívjuk az érdeklődő általános és középiskolás diákokat a folyamatosan megújuló reformáció világába a 16. századi német fejedelemségektől a 20. századi Magyarországig. Mi változott meg a reformáció igazságkereső mozgalmainak hatására és mi maradt meg ötszáz év elteltével a reformáció örökségéből ma? Levéltári foglalkozásainkon és online tananyagunk segítségével bepillantást nyerhettek a reformáció születésének időszakába és nyomon követhetitek annak magyarországi történetét a források megismerésén keresztül. A Magyar Nemzeti Levéltár által szervezett vetélkedő győztesei Luther lábnyomait követve bejárhatják Wittenberg óvárosának macskaköves utcáit, hiszen a fődíj Luther városába szóló utazás.

A feladatok megoldásakor tartsátok szem előtt az alábbi javaslatokat!
Olvassátok el figyelmesen a feladatokat és kövessétek a feladatlap utasításait!
A feladatok értékelésénél azonos pontszám esetén a jobb időeredményt vesszük figyelembe. 

Eredményes munkát kívánunk!

Kérjük a vetélkedőn való részvételhez töltse ki az alábbi mezőket:

Csapattagok nevei:

Megye, iskola neve és címe:

Csapat email címe:

Csapat telefonszáma:


1. Kinek a leveléből származhat az alábbi idézet?
Írd a megfelelő nevet a négyzetbe:


a) „Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzá kezdettem volna egynehány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak, meg nem szűntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészben való megfordítását…”

b) „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.”

c) „Keresztény királyok alkalmatosságával vékonyan remélheti szabadulásunkat! Ily módon egyedül a török fegyver viheti haza a bujdosókat győzelmesen.”

d) „Megismered azokat a csodálatos titkokat, amelyeket ebben az életben nem tudtál megérteni: miért teremtettünk olyanoknak, amilyenek vagyunk, és mi a két természet egyesülése Krisztusban.”

2. Melyik mű szerzője Dévai Bíró Mátyás, a „magyar Luther”?

3. Mely nemesi családok támogatták a reformáció magyarországi terjedését? (több válasz is jó)

4. Melyik várost illeték a „Bodrog-parti Athén” jelzővel a 16. században.?

5. Milyen nemzetiségű volt a Manskovits Bálint nyomdász, akinek a műhelyében nyomtatták a Vizsolyi Biblia?

6. Mit jelentett a biblia szó eredetileg?

7. Mivel nem díszítík a protestáns templomokat? (több válasz jó)

8. Melyik kép ábrázol protestáns templombelsőt?
Válaszd ki az alábbiak közül!

a)

b)

c)

d)

9. Milyen toronydíszt láthatunk a protestáns templomokon?

10. Melyik király trónra lépésével kezdődött a „megpróbáltatások ideje”?

11. Mivel vádolták meg a felvidéki lelkészeket a 17. században?

12. Ki szabadította ki a Nápolyban eladott lelkészeket a gályarabságból?

13. Kiket neveztek kurucoknak a 17–18. században?

14. Melyik évben adta ki II. József a türelmi rendeletet ?

15. Mit biztosított a protestáns egyházak számára az állam a 1883. évi XXX. törvénycikkben?

16. Ki mondta és alkalmazta budai lelkészi tevékenysége során: „Minden népnek a maga nyelvén kell hirdetni az evangéliumot” ?

17. Milyen karitatív céllal jöttek létre az első egyházi segélyszervezetek ? (több válasz is jó!)

18. Mit jelent az ökumené kifejezés?

19. Ki volt az az evangélikus lelkész, akit „Nagy fehér varázsló” néven emlegettek Afrikában?

20. Milyen tevékenységet végzett Sztehlo Gábor evangélikus lelkész?
(több válasz is jó)

21. Ki festette a pécsi evangélikus templom oltárképét?

22. Hol található Berzsenyi Dániel költő képen látható szobra?


23. Melyik magyar város evangélikus temploma készült a wittenbergi vártemplom mintájára?

24. Ki tervezte az 1889-1890 között épült Budapesti Unitárius Egyházközség templomát és bérházát?

25. Melyik Jókai regényben szerepel a katolikus és az evangélikus felekezet között „megosztott” templom?A ,,Beküldés” gomb megnyomása után a kitöltött feladatlap tartalmát rögzítjük, amelyről e-mail formában visszaigazolást küldünk.
Amennyiben nem érkezne meg a visszaigazoló e-mail, úgy kérlek írj a szerkesztőnek egy e-mailt a pontos az adataiddal: hegyik@veml.hu Tel: +36-70-457-7888

Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a feladatlap csak egyszer tölthető ki!
Adataitokat bizalmas kezeljük!

Köszönjük, hogy részt vettetek a versenyen!